Dr. Öğr. Gör. Fatih TOPALOĞLU

Dr. Öğr. Gör. Fatih TOPALOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1978 Erzurum doğumludur. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “İbn Rüşd ve John Hick’in Vahiy Anlayışlarının Karşılaştırılması” adlı tezle yüksek lisansını, 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Karadeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.