Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN

Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

1974 Konya doğumludur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "İbn Arabi'de Dini Tecrübe" adlı tezle yüksek lisansını, 2009 yılında aynı enstitüde "Teleolojik Delil ve Evrim Teorisi" adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır