Arş. Gör. Emine ÖZKANLI SAYKAL

Arş. Gör. Emine ÖZKANLI SAYKAL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi