Dr. Emine CANLI

1987 Bingöl doğumludur. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Ernst Cassirer'in Sembolik Formlar Felsefesinin Kantçı Temelleri" yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde "Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme" başlıklı doktora tezini devam ettirmektedir.