Dr. Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN

Dr. Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN

2005 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur.  2007 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Dini Tecrübede Güvenirlilik Ölçütleri" adlı tez ile yüksek lisansını, 2015 yılında aynı enstitüde "Çağdaş Din Felsefesinde Mistik Tecrübenin Epistemolojik Değeri: Bağlamsalcı Yaklaşım Örneği" başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır.