Doç. Dr. Aydın IŞIK

Doç. Dr. Aydın IŞIK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Karabük doğumludur. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bertrand Russell’da Din” adlı tez ile yüksek lisansını, 2005 yılında aynı enstitüde “Bir Felsefe Problemi Olarak Vahiy ve Mucize” başlıklı tezle doktorasını tamamladı. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.