Dr. Öğr. Gör. Abdullah KARTAL

Dr. Öğr. Gör. Abdullah KARTAL

Harran Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Günümüz Din Felsefesinde Mucize Problemi" adlı tez ile yüksek lisansını, 2014 yılında aynı enstitüde "Muhyiddin-i Arabî ve Sadreddin Konevî'nin Din Anlayışı" adlı tez ile doktorasını tamamladı. Halen Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.