Dr. Öğr. Gör. Abdulkadir TANIŞ

Dr. Öğr. Gör. Abdulkadir TANIŞ

Hitit Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1984 Şırnak doğumludur. 2006 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Alvin Plantinga'nın Ontolojik Kanıt Savunması" adlı tezle yüksek lisansını, 2017 yılında aynı üniversitede "Pragmatik İman Anlayışı" adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.