Dernek Başkanı                 : Rahim ACAR

Dernek Başkan Yardımcısı: Nebi MEHDİYEV

Sekreter                             : Betül SÜLEYMAN

Sayman                             : Hüseyin Taha TOPALOĞLU

Asıl Üye                             : Hümeyra ÖZTURAN


Denetim Kurulu Başkanı: Eyübcan YAVUZ

Denetim Kurulu Üyesi.   : Emine CANLI

Denetim Kurulu Üyesi    : Nesim ASLANTATAR


Yönetim Kurulu Yedek Üye: Ferhat YÖNEY

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Hümeyra ÖZTURAN

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Merve KOYUNCU

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Emrullah BULUT

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Ahmet Erhan ŞEKERCİ


Denetim Kurulu Yedek Üye: Abdulkadir TANIŞ

Denetim Kurulu Yedek Üye: Serdar ATALAY

Denetim Kurulu Yedek Üye: Zeynep BAKTEMUR